Convivència i Pastoral

logo convivència

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I PASTORAL                            

 La Comissió de Convivència té com a finalitat promoure tot tipus d’activitats destinades a millorar la qualitat de la convivència en el nostre centre, així com prevenir qualsevol problema relacionat amb aquesta i establir un protocol d’actuació per intervenir en cas de conflicte.

 

Un dels elements que semblen essencials per construir la convivència és la col·laboració de les famílies a l’escola. Cal afavorir de manera positiva aquesta col·laboració i establir un clima de confiança mútua.

 

L’equip responsable d’aquesta comissió està format per professors de les tres etapes educatives del nostre centre i són els encarregats de dinamitzar-la. Pensam que és bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to optimista i positiu.

 

Els nostres objectius són:

  • Millorar el clima de centre.
  • Millorar la disciplina.
  • Potenciar les funcions i les tasques del Consell de classe (delegat, subdelegat, consellers de convivència, medi ambient i imatge).
  • Afavorir que el professorat posi en pràctica diverses metodologies participatives.
  • Apropar i fer partícips les famílies al nostre centre.
  • Establir mecanismes d’avaluació de les tasques realitzades per part de la Comissió.

La convivència implica la participació de tots.

 

La Comissió de Pastoral sustenta tot un projecte educatiu basat en uns principis educatius com a centre religiós i per això, la nostra missió és educar en valors com: la convivència, el diàleg, la responsabilitat, el respecte, la tolerància, la comprensió i la solidaritat.

Els nostres objectius son:

  • Formar els alumnes en els principis de la vida cristiana.
  • Treballar els valors de manera primordial.
  • Fomentar la participació dels pares a les activitats del centre.
  • Participar en campanyes solidàries.