Missió,Visió i Valors

TITULARITAT:

El Col·legi Sant Vicenç de Paül és un Centre privat concertat de les Germanes de la Caritat

MISSIÓ:

L’escola Sant Vicenç de Paül, baix la titularitat de les Germanes de la Caritat, neix com una demanda social per oferir els seus serveis a una població de classe definida, rebutjant tota discriminació amb l’alumnat. Des d’aquesta postura, la nostra preferència es decanta pels més necessitats.

Com a Escola Cristiana, formem part de l’Església local i compartim activament la seva missió Evangelitzadora i els seus criteris Pastorals.

Ésser l’únic centre privat concertat i religiós dins una barriada socialment conflictiva i amb diversitat de cultures, cobrint les mancances educatives i socials i oferint els serveis de guarderia, menjador i jornada partida.

Des de la perspectiva d’escola cristiana, volem aconseguir els fins que pretén tot centre educatiu escolar, subratllant certs valors i elegint una determinada pedagogia i organització.

Els nostres criteris pedagògics parteixen de la societat i cultura en què viu el nostre alumnat i el repte previsible que els hi pugui aportar el futur.

VISIÓ:

Ser un centre de referència dins el barri i ser percebut com un lloc on desenvolupar les seves capacitats i valors.

Donar resposta a les famílies que no poden atendre als seus fills i filles ja sigui per raons econòmiques o laborals, mantenint els serveis complementaris i augmentant les activitats complementaris.

Ser capaços de donar una resposta real a la diversitat.

Aconseguir la implicació de tot el professorat a aquesta tasca.

Mantenir i millorar el Sistema de Gestió de la Política de Qualitat.

VALORS:

El compromís de la titularitat amb el nostre projecte.

Un capital humà estable compromès amb l’ideari del Centre i en formació permanent

Possibilitat de realitzar tota l’escolaritat obligatòria, a més de l’etapa d’educació infantil.

Disposar de servei de guarderia de 0 a 3 anys, menjador, jornada partida i diverses activitats complementàries a baix preu.

Bona col·laboració amb entitats religioses i no religioses de promoció social i cultural.