HORARI

INFANTIL I PRIMÀRIA

PERÍODE SETEMBRE I JUNY
DIES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
HORARI
9 - 14 H
* Servei escola
matinera
7:30 - 9 H
PERÍODE OCTUBRE A MAIG
DIES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
MATÍ
9 - 12 H
9 - 14 H
HORABAIXA
15 - 17 H
* Servei escola
matinera
7:30 - 9 H

SECUNDÀRIA

PERÍODE SETEMBRE I JUNY
DIES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
HORARI
8 - 14 H

INFANTIL I PRIMÀRIA

SETEMBRE I JUNY
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI
1 - 14 H
* Servei
escola
matinera
7:30 a 9 H
OCTUBRE A MAIG
DE DILLUNS A DIJOUS
( DIVENDRES DE 9 - 14 H )
MATÍ
9 - 12 H
HORABAIXA
15 - 17 H
* Servei
escola
matinera
7:30 a 9 H

SECUNDÀRIA

SEPTEMBRE I JUNY
DE DILLUNS A DIVENDRES
8 - 14 H
Ir arriba