OFERTA EDUCATIVA

El nostre centre ofereix totes les etapes educatives, des d’Infantil a 4t d’ESO.

  • Educació infantil, de 3 a 6 anys
  • Educació primària, de 1r a 6è
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO), de 1r a 4t

INFANTIL I PRIMÀRIA

SETEMBRE I JUNY
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI
1 - 14 H
* Servei
escola
matinera
7:30 a 9 H
OCTUBRE A MAIG
DE DILLUNS A DIJOUS
( DIVENDRES DE 9 - 14 H )
MATÍ
9 - 12 H
HORABAIXA
15 - 17 H
* Servei
escola
matinera
7:30 a 9 H

SECUNDÀRIA

SEPTEMBRE I JUNY
DE DILLUNS A DIVENDRES
8 - 14 H
Ir arriba