TREBALL PER PROJECTES

Des d’infantil fins a ESO,  la nostra escola aposta pel treball per projectes, un mètode integral on es fusionen continguts de diferents matèries en un sol projecte.

És una manera «d’aprendre a aprendre«, molt motivadora, on cada alumne construeix el seu propi coneixement partint del que ja sap, amb continguts propers a la realitat.

Tots els projectes es basen en la teoria de les intel·ligències múltiples, on es potencia un aprenentatge molt més adaptat a les necessitats dels alumnes, abarcant totes les destreses i habilitats de cadascú.

No tots els alumnes aprenen igual ni de la mateixa manera, cadascú té desenvolupades unes intel·ligències més que altres, només hem de proposar diversitat d’activitats, per tal d’enfortir i potenciar les de cada nin i nina.

A la nostra escola tenim en compte les diferents intel·ligències (lingúística, musical, lògicomatemàtica, intrapersonal, corporal-cinestèsica, visual-espacial, naturalista i interpersonal) per donar resposta a la diversitat que viu en cadascú i poder arribar així a un aprenentatge molt més signitficatiu i eficaç.

Scroll al inicio
Ir arriba