GRUPS COOPERATIUS

Els grups cooperatius potencien «l’aprenentatge col·lectiu».

En aquests grups cada alumne té una tasca a fer. Hi ha una organització prèvia, una distribució de les tasques, implicació de cada alumne i una valoració en grup dels resultats.

Es treballen mitjançant dinàmiques i estructures i potenciant les habilitats socials i la cohesió de grup per crear consciència d’equip.

A la nostra escola els duim a terme des d’infantil ja que afavoreixen la iniciativa, responsabilitat, autosatisfacció personal, implicació i la motivació.

Scroll al inicio
Ir arriba