APIMA

L’Associació té com a finalitat:

  • Representar i defensar els drets i interessos dels pares, mares i tutors dels alumnes, amb l’objectiu de vetlar perquè rebin una adequada educació, en tots els àmbits.
  • Unir a les famílies de l’escola i millorar el clima educatiu
  • Participar activament als Consells Escolars i reunions amb els representants de l’escola, així com a les comissions creades en materia educativa, per a millora de la qualitat de l’ensenyança.
  • Facilitar informació i formació a les famílies.
  • Col.laborar en el compliment de l’Ideari i el Projecte Educatiu del Centre per part de les famílies.
  • Organitzar i col.laborar en activitats que dinamitzin el funcionament del centre i la bona convivència.
Ir arriba