HISTÒRIA

Dia 15 d’agost de 1897 les religioses Germanes de la Caritat, s’instal·laven a la barriada de la Soledat. Varen ser rebudes amb grans mostres d’alegria per tota la gent treballadora del barri.

A causa de l’augment de la població, el 1899, les germanes es varen veure obligades a adquirir una nova casa-convent, per ubicar-hi una escola de nines i parvulari, per tal de desenvolupar les necessitats per poder atendre a les demandes dels veïns.

Dia 30 de juliol de 1926 es varen instal·lar definitivament en aquest convent.

Fou l’any 1960, quan la impossibilitat d’acollir a totes les nines, va motivar la creació de noves aules i la millora dels espais i materials escolars. D’aquesta manera va ser com es varen endinsar dins el món de l’ensenyança.

Des que varen arribar al barri, les Germanes s’han encarregat de l’assistència i cuidats dels malalts, de l’educació dels nins i nines i del manteniment de la parròquia.

El 1972 aquesta escola i la parroquial donaren lloc al CC St. Vicenç de Paül.

EL NOSTRE CENTRE en l’actualitat:

És una escola catòlica i molt familiar, basada en una educació integral. Escola d’una línia en les etapes d’Infantil fins a 4t d’ESO.

Compta amb un equip de professors, majoritàriament jove i amb una gran implicació amb el projecte educatiu y social del centre. Són professionals amb un gran compromís i implicació respecte a la tasca educativa dels alumnes.

Apostem per la innovació metodològica i les TIC aplicades a l’educació, així com per l’educació en valors i la importància de la dimensió emocional i social de la persona.

Oferim una ensenyança equilibrada entre les tres llengües: català, castellà i anglès.

Ens manifestem preocupats pel medi ambient i lluitem per la seva millora.

Donam molta importància a la participació i implicació de les famílies i tenim el suport i col·laboració de l’APIMA.

L’atenció a la diversitat és una de les nostres prioritats. Contem amb un departament d’orientació molt consolidat.

Scroll al inicio
Ir arriba