ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

El vincle entre professors i alumnes és imprescindible per un bon acompanyament emocional.

Escoltar, observar i ajudar a cada alumne a arribar, dia a dia, a ser un poc més conscient de les seves emocions, sentir-les i respectarles, tant les seves com les de la resta, constitueixen la base per una bona educació integral.

Per aquesta raó, a la nostra escola prioritzam una formació de qualitat per poder donar resposta a tots els conflictes emocionals i relacionals que poden anar sorgint a la vida quotidiana del nostre alumnat.

Algunes estratègies utilitzades són les pràctiques restauratives, mindfulness, gestió positiva de les emocions i espais de relaxació per crear un bon clima de convivència.

Ir arriba